Edgar Allan Poe - Rozhovor Eira s Charmionem

Obrázek k článku Edgar Allan Poe - Rozhovor Eira s Charmionem - atelier_krupka_01_2017_2Mpx_004 Obrázek k článku Edgar Allan Poe - Rozhovor Eira s Charmionem - atelier_krupka_01_2017_2Mpx_005

Soukromý tisk pro své potěšení,pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce vydalo v roce 2016 v Úvalech u Prahy jako svou 37. publikaci nakladatelství Ve stráni. Grafická úprava, ruční sazba písmem Bodoni bold condensed a tisk Atelier Krupka. Vytištěno 10 číslovaných  a 3 autorské výtisky na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 3.000,- Kč

 

Ukázka:

Názor, že předpokládaná srážka podstatně poškodí naši zeměkouli nebo její obyvatele, každou hodinuztrácel půdu mezi moudrými a moudrým bylo nyní dovoleno, aby svobodně ovládali rozum i představy davu. Bylo prokázáno, že hustota jádra komety je daleko nižší než hustota našich vzácných plynů. Důrazně se poukazovalo na to, žepodobný návštěvník zcela neškodně prošel mezi satelity Jupiterovými a toto tvrzení velice pomáhalo uklidňovat strach.....