Šachy

Obrázek k článku Šachy - atelier_krupka_2015_004 Obrázek k článku Šachy - atelier_krupka_2015_005

V roce 2014 vydalo jako svou 31. publikaci nakladatelství Ve stráni. Grafickou úpravu, ruční sazbu písmem Plantin bold Monotype a tisk provedl Ateliér Krupka. Vytištěno 15 číslovaných a 5 autorských výtisků na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.

Cena: 2.000,- Kč, brožované, ve volných arších

ISBN 978-80-87085-08-0

 

Během roku 1851 sehrál Kieseritzky během londýnského turnaje s Anderssenem mnoho volných partií a jedna z nich vešla do šachové historie pod pojmem "nesmrtelná partie". Odráží to, jak se v polovině 19. století hrály šachy a co se považovalo za šachovou krásu - celou partií prostupují nečekané oběti materiálu a partie končí nádherným zmatováním černého krále uprostřed šachovnice.