Edgar Allan Poe - Jáma a kyvadlo

Obrázek k článku Edgar Allan Poe - Jáma a kyvadlo - atelier_krupka_2015_018(1) Obrázek k článku Edgar Allan Poe - Jáma a kyvadlo - atelier_krupka_2015_019 Obrázek k článku Edgar Allan Poe - Jáma a kyvadlo - atelier_krupka_2015_022 Obrázek k článku Edgar Allan Poe - Jáma a kyvadlo - atelier_krupka_01_2017_2Mpx_018

Pro své potěšení, pro své přátele, bibliofily, mecenáše a příznivce vydalo v roce 2015 jako svou 34. publikaci nakladatelství Ve stráni. Grafická úprava, ruční sazba písmem Gill-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Přeložil Josef Schwarz. Pro ilustrační doprovod byly použity otisky z 37 kusů rezavých plechů. Vytištěno 15 výtiskůna ručně čerpaném a barveném papír LMK.

Cena: 3.500,- Kč

Obrysy krvavých hrůz rozlévaly stále sytější nach. Zalykal jsem se, lapal po dechu! Již jsem prohlédl záměr svých mučitelů - těch neoblomitelných, těch nejsatanštějších ukrutníků! Uskočil jsem před žhavým kovem doprostřed cely. Když jsem pomyslil, jak se co nevidět uškvařím žárem, představa studené studně mne blažila jako balzám. Vrhl jsem se k jejímu zejícímu kraji......