Ambrose Bierce - Moxonův pán

Obrázek k článku Ambrose Bierce - Moxonův pán - atelier_krupka_2015_008 Obrázek k článku Ambrose Bierce - Moxonův pán - atelier_krupka_2015_009

V roce 2013 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 31. publikaci. Ilustrační doprovod,grafická úprava, ruční sazba písmem Gill-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Z angličtiny přeložil Jan Zábrana. Vydáno 15 číslovaných výtisků, z toho:10 na japonském ručním papíru UNRYU, 5 na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK a 7 autorských výtisků.

Cena: 3.300,- Kč, brožované, ve volných arších

ISBN 978-80-87085-00-0

 

....Jeho soupeř na to odpovídal v prvním okamžiku stejně chvatně, pak ale pokračoval pomalým, jednotvárným, mechanickýmpohybem paže, který mi připadal poněkud divadelní a působil mé nedočkavosti pravá muka. Bylo v tom ve všem cosi ne z této země, a uvědomil jsem si, že se celý třesu. Přitom jsem byl promoklý a bylo mi zima. Neznámý asi dvakrát nebo třikrát naklonil po tahu zlehka hlavu, a pokaždé jsem si všiml, že Moxon táhl králem. Zčistajasna mě napadlo, že ten člověk je němý.....