S.R. Büge - Papírová vazba

 

První české vydání.

V roce 2012 vydalo nakladatelství Ve stráni jako svou 24. publikaci. Šestnácti kresbami doprovodil Andreas Brylke. Z němčiny přeložili Petr a Lubomír Krupkovi. Grafická úprava, ruční sazba písmem Garamond-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Vydáno 25 číslovaných, a 7 autorských výtisků na strojním hadrovém papíru Hollar.

Cena: 700,- Kč, brožované, ve volných arších