W. Shakespeare - Sonnets

V roce 1997 vydalo nakladatelství Ve stráni jako autorskou knihu v anglickém jazyce. Ilustrační doprovod 3 originální pavučiny. Ruční sazba písmen Bembo-Monotype a tisk Ateliér Krupka. Pouze 6 exemplářů na ručně čerpaném a barveném papíru LMK.

NEPRODEJNÉ!!